Glokom Nedir ?

Glokom, gözün optik sinirine zarar veren ve bu süreçte görme kaybına neden olabilen ilerleyici bir göz hastalığıdır. Optik sinir, gözün retina tabakasında bulunan yaklaşık 1 milyon sinir lifinden oluşur ve bu lifler, gözden gelen görme sinyallerini beyne taşır. Retinada yer alan fotoreseptörler (görme hücreleri) tarafından oluşturulan bu sinyaller, akson adı verilen ince sinir hücreleri yoluyla beyindeki görme merkezine ulaşır. Bu sinir liflerinin her birinin zarar görmesi, görme alanında kayıplara neden olabilir. Glokomun en yaygın nedeni, genellikle göz içi basıncındaki artış olup, bu yüzden sıklıkla göz tansiyonu olarak da adlandırılır. Ancak, göz tansiyonu yüksek olan bazı bireylerde glokom gelişmezken, normal göz tansiyonuna sahip bazı hastalarda glokom görülebildiği için bu terim yanıltıcı olabilir. Glokom, dünya genelinde en sık rastlanan ikinci körlük nedenidir.

Göz İçi Basıncı ve Glokom İlişkisi

Glokomun gelişimindeki temel faktörlerden biri göz içi basıncıdır. Göz içi sıvısı, gözün iç yapılarını besleyen ve göz içi basıncını düzenleyen bir sıvıdır. Bu sıvı, sürekli olarak siliyer cisim tarafından üretilir ve gözün ön kamara açısında bulunan bir filtreden geçerek emilir. Eğer bu sıvı fazla üretilirse veya emilimi azalırsa, göz içi basıncı artar. Göz içi basıncının yükselmesi, optik sinir üzerinde baskı oluşturarak, görme sinirinde hasara ve sonuç olarak görme kaybına yol açabilir. Eğer tedavi edilmezse, bu hasar kalıcı hale gelir ve körlüğe neden olabilir.

Glokom Tipleri

Glokom, anatomik özelliklerine göre açık açılı ve dar açılı olmak üzere iki ana tipe ayrılır. Açık açılı glokomda, göz sıvısının emildiği yerdeki açının anatomisi normaldir, ancak tıkanıklık açıdaki mikro-kanallardadır. Dar açılı glokomda ise, gözün renkli kısmı olan iris, bu açıyı örterek sıvının emilimini azaltır. Glokom ayrıca oluş sebebine göre primer ve sekonder olmak üzere iki gruba ayrılır. Primer glokom, belirli bir sebep olmaksızın göz içi basıncının yükselmesiyle ortaya çıkar. Sekonder glokom ise başka bir hastalık, ilaç kullanımı, travma veya göz cerrahisi gibi nedenlere bağlı olarak gelişir. Sekonder glokom tipleri 50'ye yakın olmakla birlikte nadiren görülür. En sık rastlanan glokom tipi ise primer açık açılı glokomdur.

Prof. Dr. Zeynep Alkın powered by F2F Bilişim

INSTAGRAM
LINKEDIN